imparo il turco 1 - Dilmer Yayınları

annuncio pubblicitario
IMPARO IL TURCO
Corso Autodidatta
di Lingua Turca
1
Hakan YILMAZ
Dilmer Yayınları
INDICE
1- Alfabeto e pronuncia……………………………………………………………………..5
2- Tanışma ............................................................................................................................. 6
3- “Bu ne? / Bu kim?” ........................................................................................................... 8
4- Plurale (-lEr) ..................................................................................................................... 11
5- “Bunlar ne? / kim?”........................................................................................................... 13
6- “mİ” suffisso interrogativo ............................................................................................... 17
7- “Burası neresi? / Burası ne?” ............................................................................................ 22
8- “var / yok” ......................................................................................................................... 29
9- Suffisso locativo “-de, -da, -te, -ta”................................................................................... 30
10- “Nerede?” ........................................................................................................................ 33
11- “var mı? / yok mu?” ........................................................................................................ 34
12- Presente “-yor-”............................................................................................................... 36
13- “Nerede? / Nereden? / Nereye?” ...................................................................................... 48
14- “çünkü, ama” .................................................................................................................... 57
15- “-mEk istemek” ................................................................................................................ 59
16- İmperativo ........................................................................................................................ 61
17- Passato .............................................................................................................................. 65
18- I casi ................................................................................................................................. 75
19- Verbo “essere” ................................................................................................................. 80
20- Verbo “essere – passato” .................................................................................................. 86
21- Futuro ............................................................................................................................... 92
22- “ile” .................................................................................................................................. 98
23- Possessivo ........................................................................................................................ 105
24- ‘essere’ prima Persona e Possessivo+prima persona singulare ....................................... 113
25- Possesivo e casi ................................................................................................................ 114
26- Accusativo ........................................................................................................................ 118
27- Plurale, possessivo e casi ................................................................................................. 122
28- Genitivo ............................................................................................................................ 126
29- Nomi di categoria ............................................................................................................. 136
30- “Che ore sono?” ............................................................................................................... 145
31- “-a che ora _________?”.................................................................................................. 146
32- Esercizi di ripetizione....................................................................................................... 147
33- Soluzioni .......................................................................................................................... 182
TANIŞMA
/ INCONTRI E SALUTI
Mehmet - Merhaba.
(Salve.)
Francesco - Merhaba.
Mehmet - Benim adım Mehmet. Sizin adınız ne? (1)
(Il mio nome è Mehmet. Qual’è il Suo nome?)
Francesco - Francesco.
Mehmet - Memnun oldum.
(Piacere di conoscerLa.)
Francesco - Ben de memnun oldum.
(Anche per me è un piacere conoscerLa.)
Mehmet
- Nasılsınız?
(Come sta?)
Francesco - Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
(Grazie. Sto bene. Lei come sta?)
Mehmet
- Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz?
(Grazie, anche io sto bene. Da dove viene?)
Francesco - Italia’dan geliyorum.
(Sono italiano.)
Mehmet
- Ne iş yapıyorsunuz?
(Che lavoro fa?)
Francesco - Doktorum. Siz ne iş yapıyorsunuz?
(Sono un medico. Lei che lavoro fa? )
Mehmet
- Öğretmenim.
(Sono un insegnante.)
Francesco - Güzel iş.
(Bel lavoro.)
Mehmet
- İyi günler. Görüşürüz.
(Buona giornata. Ci vediamo.)
Francesco - Görüşürüz. İyi günler.
(Ci vediamo. Buona giornata)
_____________________________________________________________________
1) In turco “Siz” esprime sia la forma plurale del “sen” (VOI), che la forma di cortesia (LEI).
BU NE? = COS’E’ QUESTO/A?
A - Bu ne ?
( Cos’è questa? )
B - Bu (bir) elma.
( Questa è una mela.)
A - Şu ne ?
( Cos’è questo?)
B - O (bir) bardak.
( Questo è un bicchiere.)
A - O ne ?
( Cos’è quella ?)
B - O (bir) araba.
( Quella è una macchina.)
SUFFISSO PLURALE -ler, -lar
a
► -lar
ı
► -lar
o
► -lar
u
► -lar
anahtar-lar
( chiavi)
e
► -ler
kapı-lar
( porte )
i
► -ler
yol-lar
( strade )
ö
► -ler
kutu-lar
( scatole )
ü
► -ler
ev-ler
( case )
peynir-ler
( formaggi )
göz-ler
( occhi )
üzüm-ler
( uva )******
SPIGAZIONE: L’armonia vocale è uno degli elementi fondamentali della
grammatica Turca e tende a rendere la pronuncia delle parole il meno dissonante
possibile. Questa regola incide soprattutto sui suffissi delle parole e dei verbi.
Esistono due tipi di armonie vocali:
1) “-a/-e”
2) “-ı/-i/-u/-ü”.
I suffissi che contengono le vocali “-a/-e” seguono la regola del “primo tipo
di armonia vocale”, mentre suffissi che contengono le vocali “-ı/-i/-u/-ü” seguono
la regola del “secondo tipo di armonia vocale”.
La regola generale è che la vocale inclusa nel suffisso DEVE essere in
armonia sonora con l’ultima vocale della parola che lo precede.
Il primo tipo di armonia vocale prevede che le vocali e, i, ö, ü nell’ultima sillaba di
una parola richiedono la E nel suffisso, mentre le vocali a, ı, o, u richiedono la A nel
suffisso.
Per la forma plurale vale la regola del primo tipo di armonia vocale ed i suffissi
possono quindi essere “-lar/-ler”:
Nell’esempio riportato sopra l’ultima vocale di “a n a h t a r” è “a”, quindi il
suffisso del plurale deve essere “-lar”: a n a h t a r-lar ;
al contrario l’ultima vocale di “e l b i s e” è “e”, quindi il suffisso del plurale deve
essere “-ler” : e l b i s e-ler .
ESERCIZIO 100
COMPLETARE LE FRASI
1- Onlar sahil_______________ yüzüyorlar.
2- Ev______________ klima yok.
3- Ben şu anda kafede seni bekle_______________.
4- Biz yalnız uçak________ korkuyoruz.
5- Siz yarın tiyatroya git______________________?
6- İşçiler yarın bu mobilyaları taşı________________.
7- Ali, Ayşe’___________
seviyor.
8- Ben, Mehmet’___________ bir soru sordum.
9- Biz dün dedem______________ sohbet ettik.
10- Ben geçen yaz tatilde her gün bisiklete bin__________________.
11- Sen dün nerede___________________?
12- Onlar şimdi İstanbul’_____________________?
13- Lütfen (siz) burada sigara iç_____________________!
14- Sen partiye gel________________ . Sınavın var.
15- Beyefendi, lütfen bir saat sonra ara_________________!
16- Bu çorba_____________ tuz_____________ yok.
17- Pardon! Siz_________ ad_________ unuttum.
18- O______________ şemsiye_______________ var mı?
19- Biz________ ev___________ bahçe_________ havuz var.
20- Hayır, sakın yalan söyle__________________!
Scarica