Esercizi su gerundio, gerundivo, perifrastica passiva

annuncio pubblicitario
1
Liceo Scientifico Statale
"Manfredo Fanti"
Nome
Data
Verifica di latino valevole per l’orale
Morfologia e sintassi:
deponenti, semideponenti, supino, gerundio e gerundivo, perifrastica
passiva
Esercizio 1 [10 punti]
Traduci le voci verbali proposte di verbi deponenti.
Admiror, -aris, -atus sum, -ari = ammirare; vereor, vereris, veritus sum, vereri = temere; loquor, eris, locutus sum, loqui = parlare; esperio, -iris, expertus sum, -iri = sperimentare; egregio, -eris,
egressus sum, egredi = uscire.
Admirantur _______________________________ che io esca___________________________
Vereretur _________________________________ noi sperimentiamo _____________________
Locuti estis ________________________________ parla! _______________________________
Experiebaris _______________________________ voi avevate temuto _____________________
Egrediamur ________________________________ essi ammirarono ______________________
Esercizio 2 [10 punti]
Completa le seguenti frasi coniugando opportunamente i verbi proposti.
1. Prima luce equites ____________________ ut in hostium fines _________________.
All’alba i cavalieri partirono (proficiscor, -eris, profectus sum, proficisci) per entrare (ingredior, eris, ingressus sum, ingredi) nei confini dei nemici.
2. ___________________ quos _________________
Imitiamo (imitor, -aris, -atus sum, -ari) quelli che ammiriamo (admiror, -aris, -atus sum, -ari)
3. Hostes violaverunt indutias quas ________________
I nemici violarono la tregua che avevano pattuito (paciscor, -eris, pactus sum, pacisci)
4. Cur ________________________ sine ulla causa?
Perché vi lamentate (queror, -eris, questus sum, queri) senza alcun motivo?
5. Socretes _________________ se nihil scire.
Socrate affermava (fateor, -eris, fassus sum, -eri)
Esercizio 3 [20 punti]
Traduci senza vocabolario le seguenti frasi in cui è presente un verbo deponente e un verbo
semideponente.
2
1. Non solum Bellovaci, sed etiam Haedui petunt ut Caesar utatur sua clementia ac
mansuetudine.
___________________________________________________________________________
2. Metimur (metor=misurare) magnos homine virtute, non fortuna.
___________________________________________________________________________
Esercizio 4 [10 punti]
Completa le seguenti frasi inserendo la forma opportuna di gerundio
1. Divitias _____________________ avidus, pauperrime vivebat.
Avido di ammassare ricchezze (congero, -is, gessi, gestum, gerere), viveva da straccione.
2. Rem publicam ___________________ gloriam adeptus est.
Amministrando (administro, -as, -avi, -atum, -are) lo stato, ottenne la gloria.
3. Non omnes _______________ parati erant.
Non tutti erano pronto a partire (proficiscor, -eris, profectus sum, proficisci)
4. Filiam ______________________ causa (abl) pater vitam amisit.
Per salvare (servo, -as, -avi, -atum, -are) la figlia il padre perse la vita.
5. Magister in _________________________________ severus est.
Il maestro è severo nel punire (punio, -is, -ivi, -itum, -ire)
Esercizio 5 [10 punti]
Completa le seguenti frasi utilizzando il costrutto del gerundivo e, ove possibile, anche quello del
gerundio.
1. Dominus servorum amorem obtinebat ______________________/___________________
Il padrone otteneva l’amore dei suoi servi concedendo benefici (do, das, dedi, datum, dare;
beneficium, -ii)
2. Spes ________________________/______________________ militum animos incitavit.
La speranza di vincere la guerra (vinco, -is, vici, victum, vincere; bellum, -i) incitò l’animo dei
soldati.
3. Cato scripsit de _________________________/______________________.
Catone scrisse sulla coltivazione dei campi (colo, -is, colui, cultum, -ere; ager, agri).
4. Cohors missa est _____________________________ causa/________________ causa.
Fu inviata una coorte per occupare il colle (occupo, -as, -avi, -atum, -are; collis, collis)
5. Milites _________________________/________________________________parati errant.
I soldati erano pronto a intraprendere la guerra (suscipio, -is, suscepi, susceptum, -ere; bellum)
Esercizio 6 [punti 10]
Completa le seguenti frasi con l’opportuno costrutto personale o impersonale della coniugazione
perifrastica passiva.
1. Omnibus memoria cotidie ________________________.
Tutti devono esercitare (exerceo, -es, exercui, -itum, ere) la memoria ogni giorno.
3
2. Errata ______________________.
Si devono correggere (corrigo, -is, correxi, correctum, -ere) gli errori.
3. Galli credebant deos ______________________ humanis hostiis.
I Galli credevano che si dovesse venerare (colo, -is, colui, cultum, -ere) gli dei con vittime
umane.
4. Puto omnibus civibus pro patria ______________________________________________.
Ritengo che tutti i cittadini debbano combattere (pugno, -as, -avi, -atum, -are) per la patria.
5. Nemo sciebat quid _______________________________________.
Nessuno sapeva che cosa si dovesse fare (facio, -is, feci, factum, -ere).
6. A filiis parentibus ___________________________________.
I figli devono obbedire (oboedio, -is, -ivi, -itum, -ire) ai genitori.
Esercizio 7 [punti 20]
Traduci senza vocabolario le seguenti frasi in cui è presente un gerundio o gerundivo e una
perifrastica passiva.
1. Astrologi sape vigilant totam noctem siderum contemplandorum causa.
___________________________________________________________________________
2. Pompeius timebat non solum ea quae timenda erant, sed omnia.
___________________________________________________________________________
Esercizio 8 [punti 5]
Completa le seguenti frasi con l’opportuna forma di supino in –um o in –u.
1. Omnes agricolae vespere domum _________________ redierunt.
Tutti i contadini ritornarono a casa a dormire (dormio, -is, -ivi, -itum, -ire).
2. Saepe quae facilia sunt ___________________, difficilia __________________ sunt.
Spesso cio che è facile a dirsi (dico, -is, dixi, dictum, -ere), è difficile a farsi (facio, -is, feci,
factum, -ere).
3. Aedificium ______________________ facile erat.
L’abitazione era facile a vedersi (video, -es, vidi, visum, -ere).
4. Caesar quinque cohortes ______________________ mittit.
Cesare manda cinque coorti a rifornirsi di grano (frumentor, -aris, -atus sum, -ari).
5. Incredibile _______________________ est quid acciderit.
È incredibile a dirsi (dico, -is, dixi, dictum, -ere) che cosa è successo.
6. Haedui legatos ad Caesarem mittunt auxilium ___________________________________.
Gie Edui mandano a Cesare legati per chiedere (peto, -is, petivi, petitum, -ere) aiuto.
4
Verifica di latino valevole per lo scritto
Morfologia e sintassi:
deponenti, semideponenti, supino, gerundio e gerundivo, perifrastica
passiva
1. Dum haec a Caesare geruntur, Labienus cum quattuor legionibus Lutetiam proficiscitur.
______________________________________________________________________________
2. Dion tota ea Siciliae parte potitus est, quae sub Dionysii fuerat potestate.
______________________________________________________________________________
3. Adherbal legatos ad Iugurtham misit de iniuriis questum.
______________________________________________________________________________
4. Est in caelo lacteus circulus omnibus visu facilis.
______________________________________________________________________________
5. Loquendi elegantia augetur legendis auctoribus et poetis.
______________________________________________________________________________
6. Ad Antonio persequendum a senatu missi sunt duo consules.
______________________________________________________________________________
7. Caesar iis, quos in castris retinuerat, discedendi potestatem dedit.
______________________________________________________________________________
8. Formica est animal provi dum ac sollers in conquidendo cibo.
______________________________________________________________________________
9. Multitudo non est sequenda.
______________________________________________________________________________
10. Non est nobis dissimulandum, quod obscurari non potest.
______________________________________________________________________________
11. Moderatio in omnibus rebus nobis adhibenda erit.
______________________________________________________________________________
12. Nescimus utrum nobis manendum an proficiscendum sit.
______________________________________________________________________________
Scarica