caricato da Utente10463

PL-FIZ 151

annuncio pubblicitario
Punë Laboratori FIZ 151
Tema 1.
Teoria e Gabimeve dhe e Përpunimit të Matjeve.
Tema 2.
Studimi i peshores analitike.
Tema 3.
Përcaktimi i dendësisë së një trupi të ngurtë me anë të piknometrit.
Tema 4.
Studimi i rënies së lirë të trupave.
Tema 5.
Studimi i lëvizjes në plan. Pistoleta balistike.
Tema 6.
Studimi i makinës Atvud.
Tema 7.
Studimi i ligjit II të Njutoni.
Tema 8.
Studimi i goditjeve elastike dhe joelastike.
Tema 9.
Studimi i ligjit të ruajtjes së energjisë. Disku i Maksuellit.
Tema 10.
Studimi i lavjerrësit matematik.
Tema 11.
Studimi i sistemit trup-sustë.
Tema 12.
Studimi i ligjit të Boil-Mariotit.
Tema 13.
Studimi i ligjit të Gey-Lysakut.
Tema 14.
Mbrojtje e punëve të laboratorit.
Tema 15.
Mbrojtje e punëve të laboratorit.
Scarica