caricato da fortunato

davert180529(2)

annuncio pubblicitario
2018 05 29
1
DV25, DV32, DV42 Mounting instructions
Detta behöver du:
You will need this:
17
SIKAFLEX
Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097
www.batsystem.se, [email protected]
DV25
DV32
DV42
2xDV25: 2x50 kg
x4
x4
M8x50
M8
M8
M10x50
M10
M10
1
2
3
2xDV32: 2x100 kg
5
x4
4
6
2xDV42: 2x150 kg
DV25, DV32, DV42
DV25-1, DV32-1, DV42-1
Rak akterspegel
Straight aft
Böjd akterspegel
Curved aft
1
15°
1
10°
4
3
2
7
5°
4
3
2
2018 05 29
2
Davit Mounting instructions
7
6
5
7
Obs! kontrollera hållfastheten i pushpit.
NB! Check the strenght of the pushpit.
2018 05 29
3
Davit mounting instructions
Rekommenderad vinkel på block och linor / The preferred angle of blocks and ropes
JA / YES
Blockets fästvinkel bör vara horisontell
eller uppåt mot båten
NEJ / NO
Block bracket should be horizontal
or upward toward the boat
Rekommenderade fästpunkter för block / Recommended mounting points for block
NEJ / NO
JA / YES
Fäst blocken ovanför dävertens böj
Attach the blocks above the davit bend
Rekommenderad viktfördelning för varje dävert / The preferred weight distribution for each davit
Max vikt, dävert 1 / Max load, dinghy 1
(Halv båt + motor / Half boat + motor)
DV25: Max 50 kg
DV32: Max 100 kg
DV42: Max 150 kg
Max vikt, dävert 2 / Max load, dinghy 2
(Halv båt / Half boat)
DV25: Max 50 kg
DV32: Max 100 kg
DV42: Max 150 kg
2018 05 29
4
Davit mounting instructions
Transportläge / Transport mode
Säkra jollen med korslagda linor och
säkra mot båten enligt bilden
Secure the dinghy with crossed ropes
and secure with the boat as shown
Scarica